Skriv här det du söker efter!

Redovisning – forskning

Redovisning – forskning

Redovisningsämnet består i stora drag av följande delar: externredovisning, ekonomistyrning och revision. Forskningen inom redovisningsämnet spänner över alla dessa delområden med såväl nationell som internationell förankring genom olika forskningsprojekt och samarbeten.

Forskningsprojekt

Uppdaterad 13.7.2020