Personalen vid redovisning

Personalen vid redovisning

Närmare kontaktuppgifter via sökfunktionen

 

Matti Skoog ED
professor, ämnesansvarig

Ralf Östermark ED, FD,
professor

Jaana Aaltonen EL
lektor

Åsa Jakas EM
lektor, egenlärare

Jonas Spohr ED
universitetslärare

Jean-Claude Mutiganda ED
universitetslärare

 

Doktorander och forskare:

Jansson Anna-Maria, doktorand
Romberg Anna, doktorand
Tomas Träskman, doktorand
Brandt Tommy, doktorand
Rex Leif, doktorand
Söderblom Tryggve, doktorand
Kullman Christer, ED, forskare

 

Docenter:

Mutiganda, Jean-Claude (ED; Doctor of Science, Economics and Business
Administration)
Fagerström Arne
Wallin Jan

Uppdaterad 8.5.2018