Skriv här det du söker efter!

Personalen vid redovisning

Personalen vid redovisning

Närmare kontaktuppgifter via sökfunktionen

 

Matti Skoog, ämnesansvarig professor

Jaana Aaltonen, lektor

Åsa Jakas, lektor

Karolina Söderlund, universitetslärare

Jean-Claude Mutiganda, universitetslärare

Docenter:
Jean-Claude Mutiganda
Arne Fagerström
Jan Wallin

 

Ralf Östermark, professor emeritus

Uppdaterad 24.9.2020