Skriv här det du söker efter!

Podi-projektets slutseminarium – lärdomar om digitala vägledningsprocesser

Podi-projektets slutseminarium – lärdomar om digitala vägledningsprocesser

Podi-projektet med fokus på att utveckla och digitalisera vägledningsprocesser och -metoder håller slutseminarium 6.10.

Podi står för ”polkuja ja palveluja digitaaliseen ohjaukseen ja oppimiseen”. Projektet har pågått 1.9.2021–30.11.2023, slutseminariet hålls fredag 6.10.

Sista anmälningsdag till seminariet är 27.9. Anmäl dig här https://link.webropol.com/s/PODI06102023.

Du kan delta i seminariet på plats vid Turun AMK, ICT-City, adress Joukahainengatan 3, Åbo eller via zoom-förbindelse. Länk och övrig information sänds ut 4.10. Seminariet bandas inte.

Program

9.00–9.10: Tervetuloa! projektipäällikkö Anne Rouhelo, Turun AMK ja kehitysjohtaja Olli Vuorinen, Raseko

9.10–10.00: Digital transformation of lifelong learning in Estonia – Lessons learned professor of mathematics and computing education Mart Laanpere, Tallinn University

Mart Laanpere.

Mart Laanpere is a professor of mathematics and computing education in the School of Digital Technologies, Tallinn University, Estonia. His main focus in research is conceptual design and analysis of affordances of technology-enhanced learning systems and tools, digital competence modelling and assessment, didactics of informatics, also the authoring tools, metadata and repositories for digital learning resources. He is head of the MA programme ’Teacher of Informatics’, co-author of national digital competence test, co-author of several informatics textbooks for upper-secondary schools.

Mart has been leading the national curriculum committee for informatics in basic and secondary schools in Estonia since year 2000, he was also member of the steering group for Estonian Lifelong Learning Strategy 2020 where he led the development of the action plan for Digital Turn in Schools. He has been contributing as an expert to various European initiatives related to modeling and assessment of digital competence (DigComp, DigCompEdu, DigCompOrg). Mart is a board member and one of the lead trainers in Euneos OY – a Finnish teacher education company that has been providing Comenius and Erasmus+ courses to thousands ot European teachers since 2004, see euneoscourses.eu.

Mart’s full academic CV in Estonian Research Database.

***

10.30–11.10: Tulevaisuusnäkökulma digiohjauksen haasteisiin ja mahdollisuuksiin projektiasiantuntija Sari Miettinen, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto

11.10–11.30: Polkuja ja palveluja digitaaliseen ohjaukseen ja oppimiseen Loppujulkaisun julkistaminen.

***

12.30–14.00: Esimerkkejä kehittämistyöstä ja tuloksista:

                             (A) Digiosaamisen kehittäminen ja ohjauspolut

                             (B) Ohjauksen ja opetuksen digitaaliset työkalut

                             Kaksi rinnakkaissessiota, vaihtuvat esiintyjät

***

14.20–14.40: Monikulttuurinen työpaikkaohjaus Rasekon, TAIn ja Turun AKK:n edustajat

14.40–15.00: Oppijoiden hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn tukeminen Turun AMK:n, Turun yliopiston ja Åbo Akademin edustajat

15.00–15.30: Loppusanat projektipäällikkö Anne Rouhelo, Turun AMK ja kehitysjohtaja Olli Vuorinen, Raseko

Slutseminariets programflyer (pdf).

Om projektet

Mera information om Podi-projektet (på finska) www.turkuamk.fi/podi eller projektinformation på svenska.

Projektet har som övergripande mål att utveckla och digitalisera vägledningsprocesser och -metoder och att utveckla det digitala kunnandet och det kontinuerliga lärandet vid de medverkande yrkesinstituten, högskolorna och universiteten i Egentliga Finland. Som ett resultat av projektet utvecklas de studerandes, lärarnas och den vägledande personalens digitala kompetenser. Också karriärvägledningens innehåll, processer och tjänster utvecklas samt samarbetet inom den livslånga vägledningen regionalt.

Projektet finansieras som en del av Europeiska unionens svar på Covid-19 pandemin. Projektägare för Podi-projektet är Åbo yrkeshögskola (Turku AMK), vid Åbo Akademi koordineras projektet vid Centret för livslångt lärande.