Skriv här det du söker efter!

PharmAInteraction

PharmAInteraction

Tid

1.9.2023–31.8.2024

Budget

90 000 euro

Projektet PharmAInteraction har som mål att bidra med tvärvetenskaplig kunskap om huruvida sociala robotar kan förebygga och stödja patientsäkerheten genom att ge läkemedelsinformation, upplysning och rådgivning (t.ex. ge råd och kunskap gällande läkemedel, läkemedelsinteraktioner, eventuella biverkningar och kontraindikationer) på apotek. I och med arbetskraftsbristen på apotek strävar projektet även efter att undersöka om och hur sociala robotar kan utgöra en resurs för att främja välmående arbetsmiljöer och -förhållanden för arbetstagarna. Målet är att kartlägga relevanta personers behov och attityder genom att utveckla en innovativ språkmodell för sociala robotar, särskilt inriktad på läkemedelsrådgivning på apotek.

Finansiärer: Solutions for Health (Finlands Akademi), Svenska Kulturfonden, Högskolestiftelsen i Österbotten.

Furhat, robot, PharmAInteraction

Kontakta oss

Malin Andtfolk

Universitetslektor 

i vårdvetenskap

Hälsovetenskaper

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

Susanne Hägglund

Koordinator för forskningsprojekt 

Experience Lab

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

Sören Andersson

Laboratorieingenjör 

Experience Lab

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

Sara Rosenberg

Forskningsassistent 

Hälsovetenskaper

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

Mattias Wingren

Planerare 

Experience Lab

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

Andreas Lundell

Biträdande professor (tenure track, nivå 2) 

i informationsteknologi

Informationsteknologi

Fakulteten för naturvetenskaper och teknik
Till projektsidan i Åbo Akademis forskningsportal