Looking for something specific? Use our search engine!

PharmAInteraction

PharmAInteraction

Time

1.9.2023–31.8.2024

Budget

90 000 euros

Projektet PharmAInteraction har som mål att bidra med tvärvetenskaplig kunskap om huruvida sociala robotar kan förebygga och stödja patientsäkerheten genom att ge läkemedelsinformation, upplysning och rådgivning (t.ex. ge råd och kunskap gällande läkemedel, läkemedelsinteraktioner, eventuella biverkningar och kontraindikationer) på apotek. I och med arbetskraftsbristen på apotek strävar projektet även efter att undersöka om och hur sociala robotar kan utgöra en resurs för att främja välmående arbetsmiljöer och -förhållanden för arbetstagarna. Målet är att kartlägga relevanta personers behov och attityder genom att utveckla en innovativ språkmodell för sociala robotar, särskilt inriktad på läkemedelsrådgivning på apotek.

Finansiärer: Solutions for Health (Finlands Akademi), Svenska Kulturfonden, Högskolestiftelsen i Österbotten.

Furhat, robot, PharmAInteraction

Contact us

Malin Andtfolk

University Lecturer 

Health Sciences

Faculty of Education and Welfare Studies

Susanne Hägglund

Research Project Coordinator 

Experience Lab

Faculty of Education and Welfare Studies

Sören Andersson

Laboratory Engineer 

Experience Lab

Faculty of Education and Welfare Studies

Sara Rosenberg

Research Assistant 

Health Sciences

Faculty of Education and Welfare Studies

Mattias Wingren

Planner 

Experience Lab

Faculty of Education and Welfare Studies

Andreas Lundell

Associate Professor (tenure track) 

Information Technology

Faculty of Science and Engineering
To the project page in the research portal of Åbo Akademi University