Kirjoita tähän hakemasi!

PharmAInteraction

PharmAInteraction

Aika

1.9.2023–31.8.2024

Budjetti

90 000 €

Projektet PharmAInteraction har som mål att bidra med tvärvetenskaplig kunskap om huruvida sociala robotar kan förebygga och stödja patientsäkerheten genom att ge läkemedelsinformation, upplysning och rådgivning (t.ex. ge råd och kunskap gällande läkemedel, läkemedelsinteraktioner, eventuella biverkningar och kontraindikationer) på apotek. I och med arbetskraftsbristen på apotek strävar projektet även efter att undersöka om och hur sociala robotar kan utgöra en resurs för att främja välmående arbetsmiljöer och -förhållanden för arbetstagarna. Målet är att kartlägga relevanta personers behov och attityder genom att utveckla en innovativ språkmodell för sociala robotar, särskilt inriktad på läkemedelsrådgivning på apotek.

Finansiärer: Solutions for Health (Finlands Akademi), Svenska Kulturfonden, Högskolestiftelsen i Österbotten.

Furhat, robot, PharmAInteraction

Ota yhteyttä

Malin Andtfolk

Yliopistonlehtori 

Terveystieteet

Kasvatustieteiden ja hyvinvointialojen tiedekunta

Susanne Hägglund

Tutkimusprojektien koordinaattori 

Experience Lab

Kasvatustieteiden ja hyvinvointialojen tiedekunta

Sören Andersson

Laboratorioinsinööri 

Experience Lab

Kasvatustieteiden ja hyvinvointialojen tiedekunta

Sara Rosenberg

Tutkimusassistentti 

Terveystieteet

Kasvatustieteiden ja hyvinvointialojen tiedekunta

Mattias Wingren

Suunnittelija 

Experience Lab

Kasvatustieteiden ja hyvinvointialojen tiedekunta

Andreas Lundell

Associate Professor (tenure track) 

Informaatioteknologia

Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta
Projektin sivulle Åbo Akademin tutkimusportaalissa