Skriv här det du söker efter!

Susanne Hägglund

Susanne Hägglund

Susanne Hägglund

Koordinator för forskningsprojekt 

Experience Lab

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

susanne.hagglund@abo.fi

Tfn +358 505581188

Forskningsprofil