Skriv här det du söker efter!

Sören Andersson

Sören Andersson

Sören Andersson

Laboratorieingenjör 

Laboratorietekniker

Experience Lab

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

soren.andersson@abo.fi

Tfn +358 505118379

Forskningsprofil