Skriv här det du söker efter!

Sören Andersson

Sören Andersson

Sören Andersson

Laboratoriotekniker, 

Laboratorietekniker

soren.andersson@abo.fi

Tfn +358 505118379