Skriv här det du söker efter!

Sören Andersson

Sören Andersson

Sören Andersson

Laboratoriotekniker 

Laboratorietekniker

soren.andersson@abo.fi

Tfn +358 505118379

Forskningsprofil