Skriv här det du söker efter!

Mediekompassen

Mediekompassen

Tid

15.5.2023–30.6.2025

Finansiär

 • Utbildningsstyrelsen
 • Budget

  67 885 euro

  Åbo Akademis del av budgeten

  67 885 euro (100%)

  Fortbildningshelheten Mediekompassen behandlar teman som AI i undervisningen, källkritik, medieläskunnighet och digital kompetens.

  Tillsammans skapar vi en trygghet i att hantera AI och andra nya verktyg i undervisningen där elevens lärande sätts i fokus.

  Kontakta oss

  Arna Pellas

  Utbildningsplanerare 

  vid CLL

  Centret för livslångt lärande

  John Henriksson

  Utbildningsplanerare 

  Centret för livslångt lärande

  Roland Träskelin

  Utbildningsplanerare 

  vid CLL

  Centret för livslångt lärande

  Andreas Granberg

  Planerare 

  vid CLL

  Centret för livslångt lärande
  Till projektsidan i Åbo Akademis forskningsportal