Skriv här det du söker efter!

John Henriksson

John Henriksson

John Henriksson

Utbildningsplanerare 

Centret för livslångt lärande

john.henriksson@abo.fi

Tfn +358 503312970

Forskningsprofil