Skriv här det du söker efter!

Roland Träskelin

Roland Träskelin

Roland Träskelin

Utbildningsplanerare 

vid CLL

Centret för livslångt lärande

roland.traskelin@abo.fi

Tfn +358 504782326

Forskningsprofil