Skriv här det du söker efter!

Arna Pellas

Arna Pellas

Arna Pellas

Utbildningsplanerare 

vid CLL

Centret för livslångt lärande

arna.pellas@abo.fi

Tfn +358 505221300

Forskningsprofil