Skriv här det du söker efter!

Improving mental health, wellbeing, and resilience of healthcare workers in changing environments

Improving mental health, wellbeing, and resilience of healthcare workers in changing environments

Tid

1.1.2024–31.12.2027

Projektägare

University of Montpellier

Samarbetsparter

 • Åbo Akademi
 • Bocconi University
 • Kaunas Universiity of Technology
 • Karolinska institutet
 • Vilnius University
 • Trinity College Dublin
 • Eötvös Loránd University
 • Massachusetts General Hospital
 • University Hospital of Montpellier
 • Centre Hospitalier Universitaire De Nîmes
 • Finansiär

 • European Commission (HORIZON-HLTH-2023-CARE-04-02: Resilience and mental wellbeing of the health and care workforce)
 • Budget

  5 626 338 euro

  Åbo Akademis del av budgeten

  526 195 euro (9%)

  Syftet med APOLLO2028 är att tillhandahålla personal, beslutsfattare och finansiärer inom vårdsektorn med forskningsbaserade innovativa lösningar för att förbättra mental hälsa, välbefinnande och förmågan att vara mer resilient på arbetsplatsen. Projektet strävar till att stötta resiliens på individuell, team- och organisationsnivå för att möta kommande utmaningar, både extrema händelser och dagliga påfrestningar.

  Experience Lab leder ett arbetspaket som fokuserar på individuell resiliens. Vi utvecklar nya mått på resiliens baserade på dagliga mätningar av affektiv reaktivitet på arbetsrelaterade stressorer och utforskar organisationsfaktorer som förklarar varför människor skiljer sig i sin nivå av resiliens. Vi samarbetar också i samskapandet av ett scenarioanalysverktyg, där ledare inom hälso- och sjukvården kommer att utforska effekterna av ledningsbeslut i en simulerad organisation.

  Kontakta oss

  Daniel Ventus (Ansvarig forskare)

  Projektledare 

  Experience Lab

  Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

  Patrik Söderberg

  Universitetslektor 

  i utvecklingspsykologi

  Socialvetenskaper

  Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

  Susanne Hägglund

  Koordinator för forskningsprojekt 

  Experience Lab

  Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

  Sören Andersson

  Laboratorieingenjör 

  Experience Lab

  Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
  Till projektsidan i Åbo Akademis forskningsportal