Kirjoita tähän hakemasi!

Improving mental health, wellbeing, and resilience of healthcare workers in changing environments

Improving mental health, wellbeing, and resilience of healthcare workers in changing environments

Aika

1.1.2024–31.12.2027

Koordinaattori/Päätoteuttaja

University of Montpellier

Yhteistyökumppanit

 • Åbo Akademi
 • Bocconi University
 • Kaunas Universiity of Technology
 • Karolinska institutet
 • Vilnius University
 • Trinity College Dublin
 • Eötvös Loránd University
 • Massachusetts General Hospital
 • University Hospital of Montpellier
 • Centre Hospitalier Universitaire De Nîmes
 • Rahoittaja

 • European Commission (HORIZON-HLTH-2023-CARE-04-02: Resilience and mental wellbeing of the health and care workforce)
 • Budjetti

  5 626 338 €

  Åbo Akademin osuus budjetista

  526 195 € (9%)

  Syftet med APOLLO2028 är att tillhandahålla personal, beslutsfattare och finansiärer inom vårdsektorn med forskningsbaserade innovativa lösningar för att förbättra mental hälsa, välbefinnande och förmågan att vara mer resilient på arbetsplatsen. Projektet strävar till att stötta resiliens på individuell, team- och organisationsnivå för att möta kommande utmaningar, både extrema händelser och dagliga påfrestningar.

  Experience Lab leder ett arbetspaket som fokuserar på individuell resiliens. Vi utvecklar nya mått på resiliens baserade på dagliga mätningar av affektiv reaktivitet på arbetsrelaterade stressorer och utforskar organisationsfaktorer som förklarar varför människor skiljer sig i sin nivå av resiliens. Vi samarbetar också i samskapandet av ett scenarioanalysverktyg, där ledare inom hälso- och sjukvården kommer att utforska effekterna av ledningsbeslut i en simulerad organisation.

  Ota yhteyttä

  Daniel Ventus (Vastuullinen tutkija)

  Projektijohtaja 

  Experience Lab

  Kasvatustieteiden ja hyvinvointialojen tiedekunta

  Patrik Söderberg

  Yliopistonlehtori 

  Sosiaalitieteet

  Kasvatustieteiden ja hyvinvointialojen tiedekunta

  Susanne Hägglund

  Tutkimusprojektien koordinaattori 

  Experience Lab

  Kasvatustieteiden ja hyvinvointialojen tiedekunta

  Sören Andersson

  Laboratorioinsinööri 

  Experience Lab

  Kasvatustieteiden ja hyvinvointialojen tiedekunta
  Projektin sivulle Åbo Akademin tutkimusportaalissa