Looking for something specific? Use our search engine!

Improving mental health, wellbeing, and resilience of healthcare workers in changing environments

Improving mental health, wellbeing, and resilience of healthcare workers in changing environments

Time

1.1.2024–31.12.2027

Project coordinator

University of Montpellier

Other partners

 • Åbo Akademi University
 • Bocconi University
 • Kaunas Universiity of Technology
 • Karolinska institutet
 • Vilnius University
 • Trinity College Dublin
 • Eötvös Loránd University
 • Massachusetts General Hospital
 • University Hospital of Montpellier
 • Centre Hospitalier Universitaire De Nîmes
 • Funded by

 • European Commission (HORIZON-HLTH-2023-CARE-04-02: Resilience and mental wellbeing of the health and care workforce)
 • Budget

  5 626 338 euros

  Åbo Akademi University’s part of the budget

  526 195 euros (9%)

  Syftet med APOLLO2028 är att tillhandahålla personal, beslutsfattare och finansiärer inom vårdsektorn med forskningsbaserade innovativa lösningar för att förbättra mental hälsa, välbefinnande och förmågan att vara mer resilient på arbetsplatsen. Projektet strävar till att stötta resiliens på individuell, team- och organisationsnivå för att möta kommande utmaningar, både extrema händelser och dagliga påfrestningar.

  Experience Lab leder ett arbetspaket som fokuserar på individuell resiliens. Vi utvecklar nya mått på resiliens baserade på dagliga mätningar av affektiv reaktivitet på arbetsrelaterade stressorer och utforskar organisationsfaktorer som förklarar varför människor skiljer sig i sin nivå av resiliens. Vi samarbetar också i samskapandet av ett scenarioanalysverktyg, där ledare inom hälso- och sjukvården kommer att utforska effekterna av ledningsbeslut i en simulerad organisation.

  Contact us

  Daniel Ventus (Principal Investigator)

  Project Leader 

  Experience Lab

  Faculty of Education and Welfare Studies

  Patrik Söderberg

  University Lecturer 

  Social Sciences

  Faculty of Education and Welfare Studies

  Susanne Hägglund

  Research Project Coordinator 

  Experience Lab

  Faculty of Education and Welfare Studies

  Sören Andersson

  Laboratory Engineer 

  Experience Lab

  Faculty of Education and Welfare Studies
  To the project page in the research portal of Åbo Akademi University