Skriv här det du söker efter!

Habitability – För livskraftiga och bobara skärgårds- och vattenområden

Habitability – För livskraftiga och bobara skärgårds- och vattenområden

Tid

1.10.2021–31.5.2024

Samarbetsparter

 • Leader Aktion Österbotten
 • I samma båt – Samassa veneessä rf ry
 • Nouseva rannikkoseutu
 • SavonLuotsi Leader ry
 • Pomoväst
 • Päijänne Leader
 • Leader Sepra ry
 • Kehittämisyhdistys SILMU ry
 • Varsin Hyvä ry
 • Veej´jakaja ry
 • Ykkösakseli ry
 • Finlands Öar rf – Suomen saaret ry
 • Finansiär

 • Arbets- och näringsministeriet
 • Leader Aktion Österbotten (13 st leadergrupper deltar i finansieringen)
 • Budget

  248 488 euro

  Åbo Akademis del av budgeten

  198 000 euro (80%)

  Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi har beviljats finansiering för åren 2021–2023, med förlängning till 2024, för temanätverket Habitability. Finansieringen beviljades av Arbets- och näringsministeriet genom Egentliga Finlands förbund.

  Samarbetsparter i temanätverket var 12 Leadergrupper med skärgårdsområden, samt föreningen Finlands Öar rf. Projektet arbetade också i nära samarbete med den nationella Skärgårdsdelegationen.

  Temanätverket Habitability verksamhet:

  1) sporra till att med konceptet bobarhet som verktyg stärka skärgårdssamhällena och på sikt öka öarnas dragningskraft och inflyttningspotential.
  2) sätta grunden för ett fungerande, landsomspännande nätverk på gräsrotsnivå.
  Temanätverket är tvåspråkigt och utgör också en brobyggare mellan de olika språkområdena.

  Inom temanätverket har Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi arrangerat utbildningar, workshoppar och möten kring bobarhet i de deltagande skärgårdsområdena.

  Kontakta oss

  Pia Prost

  Redaktör 

  vid CLL

  Centret för livslångt lärande

  Cecilia Lundberg

  Utbildningsplanerare 

  Centret för livslångt lärande

  Mia Henriksson

  Kommunikatör 

  vid CLL

  Centret för livslångt lärande

  Annina Kainu

  Utbildningsplanerare 

  vid CLL

  Centret för livslångt lärande
  Till projektsidan i Åbo Akademis forskningsportal