Skriv här det du söker efter!

Mia Henriksson

Mia Henriksson

Mia Henriksson

Informatör 

vid CLL

Centret för livslångt lärande

mia.henriksson@abo.fi

Tfn +358 504013511

Forskningsprofil