Pia Prost

Pia Prost

Pia Prost

Redaktör, 

för tidskriften Skärgård nr 3 och 4/2018

pia.prost@abo.fi