Skriv här det du söker efter!

Pia Prost

Pia Prost

Pia Prost

Redaktör 

för tidskriften Skärgård

Centret för livslångt lärande

pia.prost@abo.fi

Forskningsprofil