Skriv här det du söker efter!

Annina Kainu

Annina Kainu

Annina Kainu

Utbildningsplanerare 

vid CLL

Centret för livslångt lärande

annina.kainu@abo.fi

Tfn +358 504698219

Forskningsprofil