Skriv här det du söker efter!

Personalen vid statskunskap med medier och kommunikation

Personalen vid statskunskap med medier och kommunikation

Närmare kontaktuppgifter via sökfunktionen.

Kim Strandberg, professor

Carsten Anckar, ansvarig professor för ämnesklustret offentlig förvaltning, statskunskap och statskunskap med medier och kommunikation

Claus Stolpe, PD, akademilektor

Tom Carlson, PD, akademilektor

Klas Backholm, PD, universitetslärare (medieutbildningen)

Jan-Anders Berg, PD, universitetslärare

Jenny Lindholm, PD, universitetslärare

Forskare:

PD Peter Söderlund
PD Andreas Fagerholm
PD Marina Lindell

Doktorander:

PM Aleksi Suuronen
PM Johnny Engström
PM Johanna Holm
FK Fredrik Westerlund (Totalförsvarets Forskningsinstitut, Stockholm)
Per Thunholm (Försvarshögskolan, Stockholm)
Henrik Hägglund (Försvarshögskolan, Stockholm)

Uppdaterad 31.8.2020