Skriv här det du söker efter!

Personalen vid statskunskap med masskommunikation

Personalen vid statskunskap med masskommunikation

Närmare kontaktuppgifter via sökfunktionen

Professor:

Tjänsten är vakant, vikarie 01.03 2018–31.07.2019: tf. forskningsledare PD Tom Carlson

Akademilektorer:

PD Claus Stolpe
PD Tom Carlson, tjänstledig, vikarieras av Janne Berg under tiden 1.8.2018–31.7.2019
PD Kim Strandberg, tjänstledig, vikarieras av Jenny Lindholm under tiden 1.8.2018–31.8.2021

Universitetslärare:

PD Klas Backholm (medieutbildningen)

Forskare:

PD Kim Strandberg
PD Peter Söderlund
PD Andreas Fagerholm
PD Marina Lindell
PD Jenny Lindholm
PD Janne Berg

Doktorander:

PM Aleksi Suuronen
PM Johnny Engström
PM Thomas Karv
PM Johanna Holm
FK Fredrik Westerlund (Totalförsvarets Forskningsinstitut, Stockholm)
Per Thunholm (Försvarshögskolan, Stockholm)
Henrik Hägglund (Försvarshögskolan, Stockholm)

Övrig personal:

PeL Maria Hofman-Bergholm (tjänstledig)

 

 

 

Uppdaterad 1.10.2018