Personalen vid statskunskap med masskommunikation

Personalen vid statskunskap med masskommunikation

Närmare kontaktuppgifter via sökfunktionen

Professor:

Tjänsten är vakant, vikarie 01.03 2018–31.07.2019: tf. forskningsledare PD Tom Carlson

Akademilektorer:

PD Claus Stolpe
PD Tom Carlson (tjänstledig, vikarie 01.03 2018–31.07.2019 utses i maj 2018)
PD Kim Strandberg (tjänstledig, vikarie 01.03 2018–31.07.2021 utses i maj 2018)

Universitetslärare:

PD Klas Backholm (medieutbildningen)

Forskare:

PD Kim Strandberg
PD Peter Söderlund
PD Andreas Fagerholm
PD Marina Lindell
PD Jenny Lindholm
PD Janne Berg

Doktorander:

PM Aleksi Suuronen
PM Johnny Engström
PM Thomas Karv
PM Johanna Holm
FK Fredrik Westerlund (Totalförsvarets Forskningsinstitut, Stockholm)
Per Thunholm (Försvarshögskolan, Stockholm)
Henrik Hägglund (Försvarshögskolan, Stockholm)

Övrig personal:

PeL Maria Hofman-Bergholm (tjänstledig)

 

 

 

Uppdaterad 10.9.2018