Skriv här det du söker efter!

Personalen vid slöjdvetenskap och hushållsvetenskap

Personalen vid slöjdvetenskap och hushållsvetenskap

Slöjdvetenskap

Mia Porko-Hudd
Professor, i slöjdpedagogik

Stefan Myrskog
Lektor, teknisk slöjd

Juha Hartvik
Universitetslektor i slöjdpedagogik, företrädesvis tekniska slöjdens didaktik

Pia Brännkärr
Universitetslärare, textilslöjd

Lilly Swanljung
Universitetslärare, textilslöjd

 

Hushållsvetenskap

Kirsi Salomaa
Universitetslärare, husliga ekonomins didaktik (under läsåret 2022-2023)

Karin Sundqvist
Universitetslärare, husliga ekonomins didaktik (ledig läsåret 2022-2023)

Charlotta Böhlström
Universitetslärare, husliga ekonomins didaktik

 

Uppdaterad 29.9.2022