Skriv här det du söker efter!

Mia Porko-Hudd

Mia Porko-Hudd

Mia Porko-Hudd

Professor, 

i slöjdpedagogik

mia.porko-hudd@abo.fi

Tfn +358 469219376

Research database Artur