Skriv här det du söker efter!

Mia Porko-Hudd

Mia Porko-Hudd

Mia Porko-Hudd

Professor 

i slöjdpedagogik

Pedagogik

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

mia.porko-hudd@abo.fi

Tfn +358 469219376

Forskningsprofil