Skriv här det du söker efter!

Småbarnspedagogik – personal

Småbarnspedagogik – personal

Buss Anna
Projektledare, PeM
(Jobbar 30 % under 1.8.2023-31.7.2024)

Eriksson Linda
Universitetslärare och doktorand
(i huvudsak forskningsledig under perioden 1.8.2023-31.7.2024)

Furu Christin
Universitetsforskare, docent

Ida Grandér
Universitetslärare, PeM

Hansell Katri
Forskningsledare, FD, docent

Heikkilä Mia
Professor, FD
(Tjänstledig)

Hirvi Johanna
Universitetslärare, PeM

Kvist Maria
Universitetslärare, FM

Nordin Pia
Universitetslärare och doktorand

Staffans Eva
Universitetslektor

Still Johanna
Universitetslektor

Svanbäck-Laaksonen Mikaela
Universitetslektor och kandidatprogramansvarig

Tjäru Sofie
Universitetslärare, FM

Studierådgivare
Jannika Backholm 

Planerare
Lithen Michaela

Uppdaterad 8.9.2023