Skriv här det du söker efter!

Småbarnspedagogik – personal

Småbarnspedagogik – personal

Buss Anna
Projektledare, PeM

Donner Patricia
Universitetslärare PeM

Eriksson Linda
Universitetslärare, PeM

Furu Christin
Universitetsforskare, docent

Ida Grandér
Universitetslärare, PeM

Hansell Katri
Universitetslektor, docent

Heikkilä Mia
Professor, FD

Hirvi Johanna
Universitetslärare, PeM

Kvist Maria
Universitetslärare, FM

Nordin Pia
Universitetslärare, PeM

Nylund Jessica
Universitetslärare, PeM

Staffans Eva
Universitetslärare, PeM

Still Johanna
Universitetslektor

Svanbäck-Laaksonen Mikaela
Universitetslärare, PeM

Tjäru Sofie
Universitetslärare, FM
(tjänstledig för forskning 1.8.2022-28.2.2023)

Studierådgivare
Jannika Backholm 

Uppdaterad 4.10.2022