Skriv här det du söker efter!

Sustainability Studies – Studiehelhet i hållbar utveckling (biämne)

Sustainability Studies – Studiehelhet i hållbar utveckling (biämne)

Sustainability Studies - studiehelhet i hållbar utveckling

Biämnet är tvärvetenskapligt och belyser miljö- och hållbarhetsfrågor ur flera vetenskapsområdens synvinkel. Studiehelheten är öppen för studeranden från alla fakulteter vid Åbo Akademi. Man kan studera enskilda kurser eller välja kort eller långt biämne 20-60 sp. I biämnet bör ingå kurser från flera fakultetsområden. Biämnet koordineras av fakulteten för naturvetenskaper och teknik, en del av kurserna arrangeras inom Öppna universitetet vid Åbo Akademi.

Lärandemål för biämnet är att ge bättre beredskap för att tvärvetenskapligt beakta naturvetenskapliga, samhällsvetenskapliga, humanistiska och miljöetiska frågeställningar gällande miljö- och hållbarhetsfrågor.

Biämnesstuderanden väljer kurser om sammanlagt 20-60 sp beroende på eget utbildningsprogram/linje så att i biämnet Sustaianability studies – Hållbar utveckling ingår kurser från minst två olika fakulteter. Även kurser via UniPID-nätverket kan ingå. Kursutbudet omfattar ca 80 sp per läsår med kurser inom fyra olika fakulteter, Öppna universitetet och inom universitetsnätverket UniPID.

Biämnet kan ingå i de flesta examina vid Åbo Akademi. För närmare information om tillgodoräknandet i examen kontakta din studierådgivare. Tilläggsinformation ges av biämnets examinator.

Anmälan till biämnet (20-60 sp) sker kontinuerligt. Examensstuderande insrivna vid Åbo Akademi kan anmäla sig via e-post till Johanna Fredenberg samt Mikael von Numers.

Enmälningar till enskilda kurser följer normalt anmälningsförfarande, notera att Öppna universitets kurser alltid kräver förhandsanmälan via skild anmälningsblankett, samt att anmälan till UniPID-kurser sker via deras hemsida.

Mikael von Numers

Universitetslärare,  miljöbiologi

mikael.numers@abo.fi

Tfn +358 469216864

Johanna Fredenberg

Planerare

johanna.fredenberg@abo.fi

Tfn +358 469202215