Skriv här det du söker efter!

Sustainability studies – Studiehelhet i hållbar utveckling (biämne)

Sustainability studies – Studiehelhet i hållbar utveckling (biämne)

Sustainability studies - studiehelhet i hållbar utveckling

Frågor om hållbarhet är brännande aktuella lokalt och globalt och de berör oss alla. Vi bör fundera på hur vi kan arbeta för en hållbar framtid – hur öka förståelsen för och kunskapen om hållbart nyttjande av naturresurser, hållbar produktion och konsumtion, hållbart boende och transporter, socialt välmående, freds- och demokratifrågor, jämlikhet och jämställdhet.

Biämnet Sustainability Studies är tvärvetenskapligt och belyser miljö- och hållbarhetsfrågor ur flera vetenskapsområdens synvinkel. Studiehelheten är öppen för studerande från alla fakulteter vid Åbo Akademi. Det är möjligt att avlägga enskilda kurser eller välja kort eller långt biämne 20–60 sp. I biämnet bör minst två av nedanstående tre ”grundkurser” ingå från och med hösten 2019, även för grundexamensstuderande vid ÅA:

  • Ekologisk hållbarhet 5 sp (nätkurs)
  • Social hållbarhet 5 sp (nätkurs)
  • Hållbar och cirkulär ekonomi 5 sp (nätkurs)

I övrigt kan biämnesstuderande välja kurser från ett utbud som omfattar ca 80 sp per läsår med kurser från fyra olika fakulteter, Öppna universitetet samt universitetsnätverket UniPID.

Biämnet koordineras av fakulteten för naturvetenskaper och teknik.

Lärandemål för biämnet är att ge bättre beredskap för att tvärvetenskapligt beakta naturvetenskapliga, samhällsvetenskapliga, humanistiska och miljöetiska frågeställningar gällande miljö- och hållbarhetsfrågor.

Biämnet kan ingå i de flesta examina vid Åbo Akademi. Kontakta din studierådgivare för närmare information om tillgodoräknandet i examen. Tilläggsinformation ges av biämnets examinator.

Anmälan till biämnet (20–60 sp) sker kontinuerligt. Examensstuderande inskrivna vid Åbo Akademi kan anmäla sig via e-post till Johanna Fredenberg: johanna.fredenberg(a)abo.fi samt Mikael von Numers: mikael.numers (a)abo.fi.

Anmälningar till enskilda kurser följer normalt anmälningsförfarande, notera att Öppna universitetets kurser alltid kräver förhandsanmälan via skild anmälningsblankett på nätet, samt att anmälan till UniPID-kurser sker via deras hemsida.

INFORMATION IN ENGLISH:

Sustainability Studies – cross faculty minor subject or individual courses available in English for our exchange students. Sustainability Studies is a pool of courses available for students at all faculties.

Courses in English (à 5 ECTS):

  • Concepts of Sustainability (200005.0 Öpu/UniPID)
  • Gender, Environment and Global Economics (119217.0)
  • Sustainable Business (305061.0)
  • The Nordic Model of Welfare (702204.0 Socialpolitik/Vasa)
  • Culture, Peace & Conflict (100725.2)
  • The Geography of Social Exclusion (SE00BQ90)

NOTE:  UniPID-courses/ minor “Sustainability in Development” http://www.unipid.fi/en/courses/ are also available for all students at Åbo Akademi University. See info below

UniPID Virtual Studies on Sustainability in Development

All students at Åbo Akademi University can also apply for courses provided by the UniPID- network (Finnish University Partnership for International Development). UniPID Virtual Studies are free of charge online courses, available for both international and Finnish students enrolled at the UniPID Member Universities: http://www.unipid.fi/en/page/237/member_universities/

The UniPID Virtual Studies were created to deepen collaboration on specific areas related to global development at different universities in Finland.

Students can learn about important themes in global development and development cooperation; Gain academic competence in key concepts of development studies; Improve professional capacities to work in an international environment; Develop a global perspective on the world; Benefit from the expertise found in UniPID member universities; Study flexibly online and plan their own study schedule.

The studies are suitable to both undergraduate and postgraduate students, and can be taken individually or as a part of the UniPID Minor.

General courses address fundamental issues in global development studies. Specialized courses delves deeper into specific concepts and themes of sustainable development, such as biodiversity, corporate responsibility, sanitation, and the role of international organizations. Together, the course curriculum offers a well-rounded view on development work and research.

For courses visit: http://www.unipid.fi/en/courses/

http://www.unipid.fi/en/page/262/unipid_minor_sustainability_in_development/

Mikael von Numers

Äldre universitetslektor 

i miljöbiologi

Miljö- och marinbiologi

Fakulteten för naturvetenskaper och teknik

Johanna Fredenberg

Planerare 

Centret för livslångt lärande