Skriv här det du söker efter!

Ledningskansliet

Ledningskansliet

Ledningskansliet stöder Åbo Akademis ledning i beslutsfattandet. Ledningskansliet har hand om planering och strategisk utveckling, administrativt stöd, juridik och utredning.

Ledningskansliet ansvarar också för sekreterartjänster för styrelsen, kansler, rektors ledningsråd och för rektors beslutsmöten.

I ledningskansliet ingår:

Martina Snåre, ledande jurist
Tfn: +358 40 551 8217
E-post: martina.snare@abo.fi

Ia Wilson, biträdande jurist
Tfn: +358 50 441 4572
E-post: ia.wilson@abo.fi

Anna-Maria Nordman,
utredare
Tfn +358 40 059 4894
E-post: anna-maria.nordman@abo.fi

Otto Ilmonen, planerings- och utvecklingschef
Tfn: +358 50 598 2005
E-post: otto.ilmonen@abo.fi

Johan Berg, ledningens assistent
Tfn: +358 50 433 2683
E-post: johan.berg@abo.fi

Uppdaterad 5.1.2021