Skriv här det du söker efter!

Ledningskansliet

Ledningskansliet

Ledningskansliet stöder Åbo Akademis ledning i beslutsfattandet. Ledningskansliet har hand om planering och strategisk utveckling, administrativt stöd, registraturen, juridik och utredning.

Ledningskansliet ansvarar också för sekreterartjänster för styrelsen, kansler, rektors ledningsråd och för rektors beslutsmöten.

 

Juridik, compliance, intern revision

Martina Snåre, ledande jurist

Ia Wilson, jurist

Camilla Engman, intern revision

Anna-Maria Nordman, dataskyddsombud

 

Administrativt stöd och registratur

Johan Berg, ledningens assistent

Anna Teirfolk, rektors sekreterare

Julia Liewendahl, sekreterare

Katarina Pihl, informationshanteringsspecialist

Mats Nyman, registrator

Maaria Lindblad, registrator

 

Planering och strategisk utveckling

Thomas Westerholm, planeringschef

 

Uppdaterad 6.9.2022