Skriv här det du söker efter!

Ledningskansliet

Ledningskansliet

Ledningskansliet stöder Åbo Akademis ledning i beslutsfattandet. Ledningskansliet har hand om planering och strategisk utveckling, administrativt stöd, registraturen, juridik och utredning.

Ledningskansliet ansvarar också för sekreterartjänster för styrelsen, kansler, rektors ledningsråd och för rektors beslutsmöten.

 

Juridik, compliance, intern revision

Martina Snåre, ledande jurist

Ia Wilson, jurist

Camilla Engman, intern revision

Ada Widjeskog, dataskyddsombud

 

Administrativt stöd och registratur

Johan Berg, ärendehanteringschef

Anna Teirfolk, rektors sekreterare

Maaria Lindblad, registrator

Maria Östman, ärendehanteringsspecialist

Malin Erlund, informationshanteringspecialist

 

Planering och strategisk utveckling

Thomas Westerholm, planeringschef

Anna-Maria Nordman, utredare

Elli Männikkö, projektassistent

 

Uppdaterad 8.2.2024