Skriv här det du söker efter!

Ia Wilson

Ia Wilson

Ia Wilson

Biträdande jurist 

Ledningskansli

Centralförvaltning

ia.wilson@abo.fi

Tfn +358 504414572

Forskningsprofil