Skriv här det du söker efter!

Thomas Westerholm

Thomas Westerholm

Thomas Westerholm

Planerings- och utvecklingschef 

Ledningskansli

Centralförvaltning

thomas.westerholm@abo.fi

Tfn +358 504084732