Skriv här det du söker efter!

Anna Teirfolk

Anna Teirfolk

Anna Teirfolk

Rektors sekreterare 

Ledningskansli

Centralförvaltning

anna.teirfolk@abo.fi

Tfn +358 505725760

Forskningsprofil