Skriv här det du söker efter!

Hållbar utbildning

Hållbar utbildning

Hållbar utbildning

När Åbo Akademi hanterar frågor om hållbarhet inom utbildningen handlar det inte bara om att nämna eller inkludera hållbarhetsmålen i samband med undervisningen, utan även undervisningsmetoderna borde vara aktiverande, till exempel så att riktiga uppdrag löses i tvärvetenskapliga studerandegrupper eller i autentiska situationer.

Universitetets målsättning är att som utexaminerad från Åbo Akademi ska du ha en förståelse för hur du kan genomföra förändringar för att få till stånd en hållbarare värld för oss alla.

Länkar

Centret för livslångt lärande erbjuder flera kurser med fokus på hållbar utveckling.

Åbo Akademi är medlem i UniPID, ett nätverk av finska universitet kring frågor som har med hållbar internationell utveckling att göra. Via dem hittar du flera kurser i hållbarhet.

Några biämnen vid Åbo Akademi som erbjuder fördjupning i hållbarhetsfrågor är:

Om du är studerande eller anställd vid Åbo Akademi kan du läsa mera om vårt hållbarhetsarbete på intranätet (Obs! Kräver inloggning).

Kontaktuppgifter

Hör gärna av dig med dina tankar, frågor och förslag kring hållbarhet till e-postadressen sustainability@abo.fi.

Du kan också vara i kontakt direkt till direktören för hållbarhet och säkerhet, Stefan Willför.

Uppdaterad 30.4.2024