Skriv här det du söker efter!
Hemsmidd nyckel.

Frågelistor

Hemsmidd nyckel.

Frågelistor

Vill du göra en frågelista för att samla in forskningsmaterial? Frågelistan består av frågor utformade kring ett visst tema, och skickas i det här fallet ut av Cultura för att samla in material till arkivet, studenter och forskare.

Metoden kan ses som en indirekt intervju där det inte finns någon direkt interaktion mellan insamlare och informant. Till skillnad från frågeschemat till intervjuer, som struktureras som stöd för intervjuaren, utformas frågelistan med informanten i åtanke. Målgruppen blir av enorm betydelse.

CHECKLISTA FÖR FRÅGELISTINSAMLING

1. Kontakta arkivet
Cultura skickar ut frågelistor för studenter och forskares räkning. Arkivpersonalen har mångårig erfarenhet av praktikerna och kan hjälpa till med att göra upp frågelistan.

2. Vad vill du veta?
Skriv ner de frågor du vill ha svar på. Gruppera dem därefter enligt tema och fyll ut med möjliga följdfrågor. Försök att inte ha fler än tre (3) temagrupper! Du kan kolla någon av våra aktuella frågelistor för inspiration.

3. Fila på frågelistan
Skicka ditt utkast till arkivet och till din handledare. Vi bearbetar den tillsammans. Fundera också på hurdan bild du vill ha med den. Ifall du är doktorand eller post doc-forskare, skriv gärna ett blogginlägg om ämnet som kan publiceras i samband med frågelistutskicket.

4. Spridning
Fundera vilka plattformar du kan sprida frågelistan på. Finns det grupper på sociala medier där det skulle kunna finnas potentiella informanter? Borde det gå ut meddelande till pressen? Cultura kan hjälpa med pressmeddelanden och utskick till dagstidningar och dylikt, men vi förutsätter att insamlaren själv är aktiv med spridningen av listan på t.ex. sociala medier.

5. Insamling
Listan är publicerad och svaren rullar in. Hur länge listan är öppen är ställbart, allt från en månad till ett år är vanligt, beroende på forskningens tidsramar. Sluta inte göra PR för och sprida information om listan efter att den öppnats! Kontinuerlig PR med jämna intervall lockar flera informanter.

6. Svaren
Du kommer att ha tillgång till svaren för din egen frågelista i http://survey.abo.fi/ och du kommer åt dem under insamlingen. När allting kommit in och listan stängts får svaren accessionsnummer vid arkivet som du kan hänvisa till i din undersökning. Se Att använda arkivmaterial för mer information.

Du har tillgång till svaren till slutet av ditt forskningsprojekt, och därefter övergår de helt till arkivet. Ifall du vill använda dem på nytt senare behöver du bara vända dig till arkivpersonalen och göra upp ett användaravtal.

Uppdaterad 9.9.2022