Skriv här det du söker efter!

Observationer och nätnografi

Observationer och nätnografi

DELTAGANDE OBSERVATION

Ska du undersöka atmosfären i kön till Café Arken eller ta reda på ifall Disneyland faktiskt är ”the happiest place on Earth”? Då kanske deltagande observation är någonting för dig.

I deltagande observation tar du in intryck och samlar på iakttagelser i din omgivning, oftast med fokus på händelser, beteenden, eller den fysiska miljön. Innan du påbörjar deltagande observation behöver du ha en klar målsättning—vad är det du vill observera och varför? Här gäller det att vara självreflexiv och ta sin egen forskarnärvaro i beaktande. Tala med din handledare om hurdan typ av deltagande observation som passar sig för just din studie!

Till arkivet lämnar du in din fältdagbok eller forskningsdagbok. Se till att den har sidnumrering och skicka in den elektroniskt. Du får accessionsnummer per e-post. Om du skriver flera fältdagböcker, skicka in dem alla tillsammans.

I fältdagboken dokumenterar du hela forskningsprocessen såsom den utformas under arbetet, så det är en bra idé att löpande föra fältanteckningar (papper och penna, telefonen, foto, inspelning, teckningar) att lägga till i dagboken så man inte glömmer någonting. I dagboken beskriver du också hur dina kunskaper och din förståelse utvecklas under forskningsprocessen, och reflekterar kring forskningen och de problem som uppstått på vägen.

OBS! Ifall du måste nämna personer vid namn i fältdagboken, eller om enskilda personer går att spåra utgående från dem även om namnen inte nämns, är det på sin plats att ge samtliga observerade personer ett sekretessmeddelande (privacy notice) där det framkommer att de dokumenteras och att materialet kommer att användas forskningsetiskt och lagenligt. De kan neka till arkivering och användning, så ge meddelandet på förhand. För att utforma ett individuellt sekretessmeddelande för din forskning, kontakta arkivet.

FOTOGRAFIER
Om det i fotografierna du vill arkivera går att identifiera enskilda personer måste de få ett sekretessmeddelande (se ovan) om saken. De har rätt att neka till arkivering.

Då du lämnar in fotografier, lämna in en lista på vad de olika fotografierna föreställer!

ETIK, JURIDIK, REFLEXIVITET
Har du frågor kring forskningsetik, juridiska restriktioner eller vad du ska tänka på när du är i fält specifikt för din studie? Arkivpersonalen kan bistå med rådgivning i samråd med handledaren.

 

NÄTNOGRAFI: MATERIALINSAMLING PÅ NÄTET

Ska du idka fältarbete på nätet? Cyberrymden är stor och kan vara överväldigande att navigera, men den kan också vara en guldgruva för forskning.

Frågelistor på nätet eller intervjuer över Zoom kan ses som en typ av nätnografi, men de redogörs för under Frågelistor respektive Intervjuer. Man kan också idka (deltagande) observation på nätet, t.ex. på sociala medier, samt textanalys eller visuell analys av nätmaterial.

Ifall du gör deltagande nätobservation, för då fältdagbok precis som för deltagande observation IRL (se Deltagande observation ovan). Arkiveringen av fältdagboken går till på samma sätt, men det finns vissa faktorer att uppmärksamma:

SÖKMOTORER
Om du använder en sökmotor som en central del i din studie (såsom att söka fram dina primärkällor via Google) måste du skriva det i fältdagboken och redogöra för det i din/a forskningspublikation/er. Kom ihåg att olika sökmotorer är uppbyggda på olika sätt och ger olika sökresultat beroende på dina tidigare sökningar och motorernas olika algoritmer. Kom också ihåg att allting inte kommer att dyka upp med hjälp av sökmotorer.

SOCIALA MEDIER OCH FORUM
Innan du börjar din forskning, bekanta dig med den tilltänkta tjänstens villkor och sekretesspolicy. Notera också att villkoren också varierar inom tjänsten! Om du ska undersöka en Facebook-grupp eller en Subreddit-tråd, kolla huruvida den är a) offentlig—öppen för alla, b) semi-offentlig—i princip öppen för alla, men kräver medlemskap/registrering, c) semi-privat—öppen för vissa, kräver medlemskap/registrering, formella krav, eller att en administrator/moderator godkänner en som medlem, eller d) privat—gömd grupp, bara inbjudna kan ansluta sig. Oberoende typ av grupp är det i enlighet med god forskningssed att be administratörerna om lov att utföra forskningen och också informera gruppen om det.

Till arkivet lämnar du in fältdagbok precis som vid deltagande observation, alternativt skärmdumpar av texter och bilder som du analyserat. Lämna i så fall också in en förteckning över skärmdumparna och vad de föreställer. Skicka också gärna med bevis på att du fått tillåtelse att utföra undersökningen. Undvik att arkivera t.ex. diskussionstrådar där personer framkommer med sina verkliga namn! Skärmdumparna får alla individuella accessionsnummer.

 

Uppdaterad 18.6.2021