Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Åbo Akademi ordnar doktorspromotion fredagen den 25 maj. Universitetet hedrar en person med ett hedersdoktorat antingen för personens gedigna vetenskapliga meriter eller som erkänsla för betydande insatser i samhället. Vid promotionen i Åbo konserthus promoveras 13 hedersdoktorer.

Du kan läsa mera om dem här.

Flera av hedersdoktorerna håller föreläsningar torsdagen den 24 maj, enligt följande tidtabell.

***

Professor Nils Christian Stenseth, Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis, University of Oslo, Norway, will give a presentation entitled Ecological and Evolutionary dynamics in marine systems under anthropogenic influence.

Time: 24 May 10:30
Location: Kurssalen, BioCity (2nd Floor), Tykistökatu 6, Turku

För eventuella intervjuförfrågningar för Nils Chr. Stenseth, vänligen kontakta professor Erik Bonsdorff på erik.bonsdorff@abo.fi eller 040 536 3539.

***

TkD, ED, TkD h.c. Tarja Cronberg will give a presentation entitled Why do states acquire nuclear weapons – The power of nuclear weapon states.

Time: Thursday 24 May at 11:30

Location: auditorium Ringbom, Axelia, Piispankatu 8, Turku

***

Professor Riitta Keiski, from the University of Oulu will give a presentation entitled Environmental catalysis and green separation processes – a way to sustainable future.

Time: Thursday 24 May at 12:15–13:15

Location: auditorium Ringbom, Axelia, Piispankatu 8, Turku

Host is Dean Tapio Salmi, Faculty of Science and Engineering.

***

 

Professor Jan Kleineman vid Stockholms universitet och Stockholm Centre for Commercial Law föreläser under rubriken Konstitutionell skadeståndsrätt – framtidsvision eller demokratisk återvändsgränd?

Tid: torsdagen den 24 maj 2018 kl. 13–15.

Plats: auditorium Magnus Dahlström, Domvillan (II våningen), Gezeliusgatan 2, Åbo. Efter föreläsningen följer festmottagning i auditorium Ellen på samma adress.

Värdar är Björn Sandvik, professor i privaträtt och Markku Suksi, professor i offentlig rätt.

Anmälningar senast den 10 maj till Paula Klami-Wetterstein på pklami@abo.fi. För eventuella intervjuförfrågningar, kontakta pklami@abo.fi.

***

Offentliga föredrag av författarna Jonas Gardell och Sirpa Kähkönen, som promoveras till filosofie hedersdoktorer vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi. Obekräftat är ännu om Mariela Castro Espín deltar.

Tid: Torsdagen den 24 maj 2018 kl. 13.00–15.

Plats: Sibeliusmuseum, Biskopsgatan 17, Åbo

Värd är dekanus Mikael Lindfelt.

Anmälningslistan är full.

För eventuella intervjuförfrågningar för Jonas Gardell, kontakta professor Peter Nynäs, peter.nynas@abo.fi eller 046 921 9268. För Kähkönen eller fakultetens tredje hedersdoktor Mariela Castro Espín kontakta Mikael Lindfelt på mikael.lindfelt@abo.fi eller 050 544 2628.

 

Läs mera om promotionen 2018.