Aktuellt

Aktuellt

Åbo Akademi ordnar doktorspromotion fredagen den 25 maj. Universitetet hedrar en person med ett hedersdoktorat antingen för personens gedigna vetenskapliga meriter eller som erkänsla för betydande insatser i samhället. Vid promotionen i Åbo konserthus promoveras 13 hedersdoktorer.

Du kan läsa mera om dem här.

Flera av hedersdoktorerna håller föreläsningar torsdagen den 24 maj, enligt följande tidtabell.

***

Professor Nils Christian Stenseth, Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis, University of Oslo, Norway, will give a presentation entitled Ecological and Evolutionary dynamics in marine systems under anthropogenic influence.

Time: 24 May 10:30
Location: Kurssalen, BioCity (2nd Floor), Tykistökatu 6, Turku

För eventuella intervjuförfrågningar för Nils Chr. Stenseth, vänligen kontakta professor Erik Bonsdorff på erik.bonsdorff@abo.fi eller 040 536 3539.

***

TkD, ED, TkD h.c. Tarja Cronberg will give a presentation entitled Why do states acquire nuclear weapons – The power of nuclear weapon states.

Time: Thursday 24 May at 11:30

Location: auditorium Ringbom, Axelia, Piispankatu 8, Turku

***

Professor Riitta Keiski, from the University of Oulu will give a presentation entitled Environmental catalysis and green separation processes – a way to sustainable future.

Time: Thursday 24 May at 12:15–13:15

Location: auditorium Ringbom, Axelia, Piispankatu 8, Turku

Host is Dean Tapio Salmi, Faculty of Science and Engineering.

***

 

Professor Jan Kleineman vid Stockholms universitet och Stockholm Centre for Commercial Law föreläser under rubriken Konstitutionell skadeståndsrätt – framtidsvision eller demokratisk återvändsgränd?

Tid: torsdagen den 24 maj 2018 kl. 13–15.

Plats: auditorium Magnus Dahlström, Domvillan (II våningen), Gezeliusgatan 2, Åbo. Efter föreläsningen följer festmottagning i auditorium Ellen på samma adress.

Värdar är Björn Sandvik, professor i privaträtt och Markku Suksi, professor i offentlig rätt.

Anmälningar senast den 10 maj till Paula Klami-Wetterstein på pklami@abo.fi. För eventuella intervjuförfrågningar, kontakta pklami@abo.fi.

***

Offentliga föredrag av författarna Jonas Gardell och Sirpa Kähkönen, som promoveras till filosofie hedersdoktorer vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi. Obekräftat är ännu om Mariela Castro Espín deltar.

Tid: Torsdagen den 24 maj 2018 kl. 13.00–15.

Plats: Sibeliusmuseum, Biskopsgatan 17, Åbo

Värd är dekanus Mikael Lindfelt.

Anmälningslistan är full.

För eventuella intervjuförfrågningar för Jonas Gardell, kontakta professor Peter Nynäs, peter.nynas@abo.fi eller 046 921 9268. För Kähkönen eller fakultetens tredje hedersdoktor Mariela Castro Espín kontakta Mikael Lindfelt på mikael.lindfelt@abo.fi eller 050 544 2628.

 

Läs mera om promotionen 2018.