Skriv här det du söker efter!

Akademiska traditioner

Akademiska traditioner

Vid Åbo Akademi finns många akademiska traditioner som en naturlig del av universitetets verksamhet. Traditionerna härstammar från den Kungliga Akademiens tid (1640) som i sin tur tog exempel från Uppsala universitet.

Akademiska dagen firas till åminnelse av den gamla Akademiens grundande år 1640 och för att manifestera det goda samarbetet mellan de nuvarande universiteten i Åbo. Dagen firas gemensamt av Åbo Universitet och Åbo Akademi årligen den 26 mars. Universiteten står i tur och ordning som värd för evenemanget.

Akademisk kvart används enligt Wikipedia endast vid universitet i Norden. Akademisk kvart innebär att om t.ex. en föreläsning enligt schemat börjar kl. 10, börjar den egentligen kl. 10.15. Det finns inga exakta uppgifter om när traditionen fått sin början. Observera att om tiden för när en akademisk tillställning börjar anges på minuten, t.ex. kl. 10.00 i stället för 10, så betyder det att tillställningen börjar exakt vid angiven tid.

Inskriptionen är en av de äldsta universitetstraditionerna vid sidan om promotionen. Med inskription avses den högtidliga tillställning som inleder läsåret. Alla universitet börjar läsåret med en inskription. Den första akademiska inskriptionen i Finland ägde rum år 1640 då den Kungliga Akademin i Åbo invigdes. Vid den nya Åbo Akademi (Academia Aboensis Rediviva), som grundades 1918, hölls den första inskriptionshögtidligheten inför den första terminen 15 januari 1919 i Gamla akademihusets Solennitetssal. Därefter har inskriptionen alltid hållits i september då läsåret inleds. Åbo Akademi håller inskription såväl i Vasa som i Åbo.

Professorsinstallationen är en högtid då nya professorer installeras i sina ämbeten av universitetets rektor. Vid samma evenemang håller de nya professorerna sina installationsföreläsningar, som är öppna för allmänheten.

Promotionen är det högtidligaste akademiska evenemanget. Vid promotionen förlänas de som avlagt examen doktors- eller magistersvärdighet. Till skillnad från flera andra universitet i Finland anordnar Åbo Akademi inte magisterspromotioner. För några årtionden sedan hade promotionerna förutom en högtidlig också en juridisk innebörd, eftersom det var då man verkligen blev exempelvis teologie doktor. Idag har promotionen dock en mera symbolisk betydelse och var och en väljer själv om hen deltar eller väljer att bära doktorsvärdigheten utan solenn promotion.

Förutom de ovannämnda allmänna akademiska traditionerna finns även många studenttraditioner. Läs mer om bl.a. Studentkårens årsfest och fastlaskiainen på Studentkårens webb.

Uppdaterad 30.5.2024