Skriv här det du söker efter!

Inför promotionen

Inför promotionen

Nästa promotion vid Åbo Akademi ordnas fredagen den 20 maj 2022. Inför promotionen kommer anmälningsblanketter, program, praktiska instruktioner m.m. att finnas tillgängliga på denna webbsida.

Uppdaterad 14.9.2021