Skriv här det du söker efter!

Inför promotionen

Inför promotionen

Nästa promotion vid Åbo Akademi ordnas i maj 2022. Inför promotionen kommer anmälningsblanketter, program, praktiska instruktioner m.m. att finnas tillgängliga på denna webbsida.

Uppdaterad 14.12.2020