Skriv här det du söker efter!

Insignier

Insignier

Alla doktorer som promoveras vid Åbo Akademi bär doktorshatt och får ett diplom. I övrigt varierar insignierna (hattens modell och lyra, eventuell värja, eventuell krage eller brosch) beroende på vetenskapsområde.

Du promoveras enligt din examen och bär insignier enligt följande:

Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi

filosofie doktor inom det humanistiska området svart hatt med raka brätten och Helsingfors universitets filosofiska lyra samt värja
psykologie doktor svart hatt med raka brätten och Helsingfors universitets filosofiska lyra samt värja
filosofie doktor inom det psykologiska området svart hatt med raka brätten och Helsingfors universitets filosofiska lyra samt värja
teologie doktor svart hatt med raka brätten och svart band
filosofie doktor inom det teologiska området svart hatt med raka brätten och Helsingfors universitets filosofiska lyra

 

 Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

pedagogie doktor svart hatt med raka brätten och Helsingfors universitets filosofiska lyra samt värja
filosofie doktor inom det pedagogiska området svart hatt med raka brätten och Helsingfors universitets filosofiska lyra samt värja
politices doktor svart hatt med raka brätten och Helsingfors universitets statsvetenskapliga lyra
filosofie doktor inom det socialvetenskapliga området svart hatt med raka brätten och Helsingfors universitets filosofiska lyra samt värja
doktor i hälsovetenskaper svart hatt med raka brätten och Helsingfors universitets filosofiska lyra samt värja
filosofie doktor inom det hälsovetenskapliga området svart hatt med raka brätten och Helsingfors universitets filosofiska lyra samt värja

 

Fakulteten för samhällsvetenskaper, ekonomi och juridik

politices doktor svart hatt med raka brätten och Helsingfors universitets statsvetenskapliga lyra
filosofie doktor inom det samhällsvetenskapliga området svart hatt med raka brätten och Helsingfors universitets filosofiska lyra samt värja
ekonomie doktor svart hatt med raka brätten och Åbo handelshögskolas lyra
filosofie doktor inom det ekonomiska området svart hatt med raka brätten och Helsingfors universitets filosofiska lyra samt värja
juris doktor mörkröd hatt med raka brätten och Helsingfors universitets juridiska lyra samt värja
filosofie doktor inom det juridiska området svart hatt med raka brätten och Helsingfors universitets filosofiska lyra samt värja

 

Fakulteten för naturvetenskaper och teknik

filosofie doktor inom det naturvetenskapliga området svart hatt med raka brätten och Helsingfors universitets filosofiska lyra samt värja
teknologie doktor svart hatt med brätten med uppvikta kanter och Åbo Akademis kemitekniks lyra samt svart sammetskrage (herrar) eller brosch (damer) med broderier
filosofie doktor inom det tekniska området utom kemiteknik och datateknik svart hatt med raka brätten och Helsingfors universitets filosofiska lyra samt värja
filosofie doktor i kemiteknik eller datateknik svart hatt med raka brätten och Åbo Akademis kemitekniks lyra samt värja

Uppdaterad 19.12.2023