Skriv här det du söker efter!

Promotionen 2022

Promotionen 2022

Åbo Akademis doktorspromotion fredagen den 20 maj 2022

Programmet på doktorspromotionen 2022

Rektor Mikael Lindfelts tal på promotionen (pdf)
Promotor Mark S. Johnsons tal på promotionen (pdf) (på engelska)

Doktorspromotionen (ceremonin i konserthuset och den ekumeniska gudstjänsten) den 20 maj livestream via Livekatsomo.

Instruktioner för dem som deltar i promotionsfestligheterna (processionsdeltagare, gäster)

I promotionen promoveras personer som disputerat för doktorsgraden vid akademin. Fakulteterna promoverar därtill 13 personer till hedersdoktorer p.g.a. gedigna vetenskapliga meriter eller som erkänsla för betydande insatser i samhället. Personer som disputerat vid Åbo Akademi för 50 år sedan promoveras till jubeldoktorer.

Promotionsfestligheterna inleds kl. 12.00 i Åbo stads konserthus. Efter promotionen beger sig de nypromoverade samt akademistaten i procession till Åbo domkyrka till en ekumenisk gudstjänst. Dagen avslutas med bankett på Logomo kl. 19.30.

Samtliga arrangemang genomförs med beaktande av de eventuella coronarestriktioner som råder vid tidpunkten för promotionen.


Praktisk information inför promotionen – anmälningsblanketter, brev, doktorshattbeställning, inkvartering m.m. – samlas på sidan Inför promotionen 2022

Uppdaterad 24.5.2022