Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Projektet Mobile Futures får tilläggsfinansiering

Forskningskonsortiet Mobile Futures har beviljats en treårig förlängning av Rådet för strategisk forskning (RSF).

Mångfald, förtroende och tvåvägsintegration (Mobile Futures) är ett tvärvetenskapligt, handlingsorienterat forskningsprojekt som strävar efter att främja ett rättvist och inkluderande samhälle genom att fokusera på integration som en förtroendebaserad, tvåvägsprocess. Projektets primära mål är att främja ett mångsidigare kultur- och arbetsliv, identifiera och bekämpa strukturell diskriminering och rasism och i slutändan bidra till att förändra den offentliga diskussionen gällande migration och integration så att den fokuserar på hur Finland kan bli mer inkluderande och välkomnande.

Projektet är en del av det bredare DEMOGRAPHY-programmet som studerar demografiska förändringar och ta fram konkreta lösningar för att hantera dem.

Under den första perioden har projektet fokuserat på tvärvetenskaplig forskning, både för att stödja beslutsfattande och för att bidra till en mer etisk samhällsdebatt om invandring och integration. Under nästa period ska projektet arbeta med att tillgodose ministeriets informationsbehov när det gäller till exempel sysselsättning av invandrare och ungdomar samt förhindrande av arbetskraftsexploatering. Framtidsarbetet med ungdomar sker i samarbete med DEMOGRAPHY-konsortierna.

Forskningskonsortiet Mobile Futures koordineras av Åbo Akademi under ledning av professor Magdalena Kmak, i samarbete med Uleåborgs universitet, Migrationsinstitutet och Åbo universitet.

Här kan du läsa mera om porjektet.