Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Fyra nya professorer installerades vid Åbo Akademi

Professorsinstallationen är en akademisk högtid då nya professorer installeras i sina ämbeten av universitetets rektor och och håller sina installationsföreläsningar, som är öppna för allmänheten, vetenskapens gynnare, idkare och vänner.

Professorsinstallationerna har sitt ursprung i det medeltida lärosätet.

Vid professorsinstallationen i Sibeliusmuseum på campus i Åbo den 24 mars 2023 installerades Henrik Grénman, professor i kemisk processintensifiering, Patrick Jern, professor i tillämpad psykologi, Magdalena Kmak, professor i folkrätt, särskilt migration och minoritetsforskning samt Pamela Slotte, professor i religion och rätt.

Henrik Grénman (fr.v.), Patrick Jern, Pamela Slotte och Magdalena Kmak.

I sin installationsföreläsning talade Henrik Grénman under rubriken Intensifiering av kemiska processer för en hållbar framtid. Klicka här för att ta del av Grénmans installationsskrift där hans bakgrund, meriter och forskning presenteras närmare.

Patrick Jern föreläste över ämnet Om att rikta sig utåt istället för inåt. Klicka här för att läsa Jerns installationsskrift.

I sin föreläsning talade Magdalena Kmak under rubriken What is Mobile Law? Klicka här för att läsa Kmaks installationsskrift.

Pamela Slotte talade i sin föreläsning över ämnet Om att leva under lagen: Några anmärkningar. Klicka här för att ta del av Slottes installationsskrift.

Pamela Slotte, professor i religion och rätt. Rätt och religion är det multidisciplinära studiet av relationerna mellan rätt och religion i historia och nutid. I Finland är professuren den första i sitt slag.
Henrik Grénman, professor i kemisk processintensifiering. Kemisk processintensifiering fokuserar på metoder som kan användas och tillämpas på olika råmaterial och processer i produkttillverkning. Syftet är att göra tillverkningsprocesser mer effektiva och så säkra och resurssnåla som möjligt.
Patrick Jern, professor i tillämpad psykologi. Jern har etablerat sig som en internationellt erkänd forskare inom sexualpsykologi.
Magdalena Kmak, professor i folkrätt, särskilt migration och minoritetsforskning. I sin forskning inriktar Kmak sig på det mångfacetterade förhållandet mellan lag och mobilitet, särskilt inom en kontext av global migration och minoritetsregimer. Hennes forskningsintressen inbegriper nya minoriteter, exilstudier och migrationshistoria, mobilitetsstudier, internationell rätt, mänskliga rättigheter samt internationell och europeisk flykting- och migrationsrätt.