Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Finlands Akademi beviljar 1,2 miljoner i fortsatt finansiering till Österbacka och Kmak

Rådet för strategisk forskning (RSF), som verkar i anslutning till Finlands Akademi, har beviljat fortsatt finansiering till åtta konsortier och två programdirektörer inom RSF-program Förändringar i befolkningsstrukturen – orsaker, följder och lösningar (DEMOGRAPHY, 2021–2027) och Förlusten av biologisk mångfald i ett miljö- och samhällsperspektiv (BIOD, 2021–2027).

Två projekt vid Åbo Akademi ingår i RSF-program DEMOGRAPHY. Eva Österbacka, professor i nationalekonomi fick 347 557 euro för sin del i : Family Formation in Flux – Causes, Consequences, and Possible Futures. Magdalena Kmak, professor i folkrätt särskilt migration och minoritetsforskning, beviljades 893 890 euro för sitt projekt Mobila framtider: Diversitet, förtroende och tvåvägsintegration.

Det tvärvetenskapliga FLUX-konsortiet söker evidensbaserade lösningar för att påverka och anpassa sig till förändringar i fertilitetsdynamiken som påskyndar befolkningens åldrande. Det övergripande målet är att förbättra den sociala och ekonomiska hållbarheten i det finska samhället.

Mångfald, förtroende och tvåvägsintegration (Mobile Futures) är ett tvärvetenskapligt, handlingsorienterat forskningsprojekt som strävar efter att främja ett rättvist och inkluderande samhälle genom att fokusera på integration som en förtroendebaserad, tvåvägsprocess. Projektets primära mål är att främja ett mångsidigare kultur- och arbetsliv, identifiera och bekämpa strukturell diskriminering och rasism och i slutändan bidra till att förändra den offentliga diskussionen gällande migration och integration så att den fokuserar på hur Finland kan bli mer inkluderande och välkomnande.

 

De konsortier som finansieras inom ramen för RSF-program pågår i regel i sex år, men finansieringen beviljas i två treårsperioder. De konsortier som nu fått fortsatt finansiering fram till september 2027 inledde sin verksamhet i oktober 2021.

Läs mera om programmet Förändringar i befolkningsstrukturen – orsaker, följder och lösningar.