Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Finlands Akademi beviljar Eva Österbacka och Magdalena Kmak 1,5 miljoner

Rådet för strategisk forskning (RSF) vid Finlands Akademi beslutade den 13 september 2021 om nya konsortier som beviljas finansiering. RSF beviljade sammanlagt 44 miljoner euro inom tre program: förändringar i befolkningsstrukturen, förlusten av biologisk mångfald och pandemier.

Biträdande professor i minoritetsforskning, Magdalena Kmak och professor i nationalekonomi, Eva Österbacka vid Åbo Akademi har båda beviljats finansiering inom programmet Förändringar i befolkningsstrukturen för en sammanlagd summa på nästan 1,5 miljoner euro. Magdalena Kmaks projekt Mobila framtider: Diversitet, förtroende och tvåvägsintegration beviljades 1 009 431 euro. Eva Österbacka fick 463 424 euro för sin del i konsortiet FLUX: Family Formation in Flux – Causes, Consequences, and Possible Futures.

De program som nu inleds försöker finna lösningar på stora samhällsutmaningar genom långsiktig forskning och omfattande interaktion. Totalt valdes tolv konsortier, dvs. projekthelheter, som tas med i dessa program. I konsortierna betonas långsiktig forskning som strävar efter att finna lösningar på betydande utmaningar i samhället.

Läs mera om programmet Förändringar i befolkningsstrukturen – orsaker, följder och lösningar.