Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

OP Åbonejden donerar 20 000 till samhällsvetenskaper och ekonomi vid Åbo Akademi

OP Åbonejden firar sitt 100-årsjubileum i år och donerar jubileumsåret till ära 20 000 euro till Åbo Akademi.

Donationen görs inom ramen för statens motfinansieringsprogram och riktas till utbildningsområden inom samhällsvetenskaper och ekonomi.

– Enligt vårt huvuduppdrag främjar vi bestående ekonomisk framgång, trygghet och välstånd för våra ägarkunder och vår omvärld. Universiteten är regionalt betydande aktörer, och utbildning och forskning säkrar och utvecklar kunskapskapitalet i vår omvärld. Universiteten har en enorm betydelse för den lokala livskraften och för en hållbar ekonomisk utveckling, säger verkställande direktör Petteri Rinne.

Universitetets roll när det gäller att tillhandahålla kvalificerad arbetskraft ökar regionens intellektuella och ekonomiska resurser, främjar välstånd och stärker det lokala näringslivet och den ekonomiska verksamheten, framhåller Rinne.

– Vi är mycket tacksamma för donationen som stödjer och underlättar vårt arbete för att ytterligare stärka samarbetet med näringslivet och den vägen föra in arbetslivsrelevans till våra utbildningar och vår forskning, säger Marko Joas, dekan vid fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi vid Åbo Akademi.