Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Tydlig majoritet av finlandssvenskarna stöder ett Natomedlemskap

På mindre än ett halvår har andelen finlandssvenskar som stödjer ett finländskt medlemskap i Nato ökat med 27 procentenheter. Det visar resultaten av medborgarpanelen Barometern.

Den senaste mätningen som gjordes i april 2022 visar att andelen finlandssvenskar som stöder ett Natomedlemskap har ökat med 27 procentenheter till 71% sedan den senaste mätningen i november 2021. Då var 44% av den finlandssvenska befolkningen för ett medlemskap i Nato.

Andelen som stöder ett finländskt Natomedlemskap helt eller delvis är högst i Nyland (74 %), följt av Österbotten (69 %), Egentliga Finland (65 %) och Åland (63 %). Stödet har ökat såväl bland kvinnor som bland män, men männen tar fortsättningsvis tydligare ställning för ett Natomedlemskap än kvinnorna. Såväl andelen som motsätter sig ett Natomedlemskap helt eller delvis och andelen som är osäker har minskat.

Analysen bygger på data som samlats in genom tre olika enkäter. Den första enkäten skickades ut till panelen hösten 2019 och besvarades av 3805 personer (80%), den andra hösten 2021 och besvarades av 2602 personer (59%) och den tredje enkäten skickades ut våren 2022 och besvarades av 2815 personer (65%).

Den finlandssvenska medborgarpanelen Barometern är en webbpanel som i nuläget består av drygt 4300 svenskspråkiga i Finland inklusive Åland. Barometern upprätthålls av Institutet för samhällsforskning vid Åbo Akademi och finansieras av Svenska kulturfonden 2019-2024.

Läs hela undersökningen här: www.barometern.fi

Mera information:
Docent Marina Lindell, forskare vid Institutet för samhällsforskning vid Åbo Akademi
Telefon: 046-9216586
E-post: marina.lindell@abo.fi

PM Jenny Backström, doktorand vid Institutet för samhällsforskning vid Åbo Akademi
E-post: jenny.e.backstrom@abo.fi