Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Grönt ljus för fortsatt planering av klasslärarutbildning i Sverige

Åbo Akademis styrelse godkände vid sitt möte den 28 april 2022 förslaget från fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier om att fortsätta planeringen av en klasslärarutbildning enligt finländsk modell i Sverige.

Enligt den modell fakulteten presenterar placeras klasslärarutbildningen i Strängnäs kommun i Sverige och finansieras av svenska aktörer.

– Åbo Akademi har ordnat motsvarande utlokaliserade utbildningar i Svenskfinland tidigare och vi ser positivt på det här samarbetet. Utbildningen i Strängnäs skulle följa samma etablerade struktur och ge samma behörighet som lärarutbildningen i Vasa, säger Fritjof Sahlström, dekan vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi.

Utbildningen ges enligt förslaget på plats i Strängnäs av lärare anställda av Åbo Akademi. Samarbetet sker i samverkan med Vasa övningsskola där de svenska studenterna enligt planerna utför en del av sin praktikperiod.

– Jag vill gärna poängtera att planeringen fortfarande pågår men viljan att nå ett samarbete är stark både hos oss vid fakulteten och i Strängnäs. Jag ser själv riktigt stora möjligheter för gränsöverskridande utbildnings-, forsknings- och utvecklingssamarbete, säger Sahlström.

Första antagningen planeras till hösten 2023 med 20 studieplatser.