Skriv här det du söker efter!

Statens motfinansieringskampanj 2020–2022

Statens motfinansieringskampanj 2020–2022

Tack till våra donatorer!

Statens motfinansieringskampanj till förmån för universiteten har nu avslutats. Sammanlagt lyckades Åbo Akademi samla in drygt 6,4 miljoner euro. Storleken på statens motfinansiering fastställs under hösten 2022.

De inkomna donationerna fördelades på våra utbildningsområden enligt följande (från största mottagaren till den minsta):

  • pedagogik och lärarutbildning
  • naturvetenskaper
  • humanistiska vetenskaper
  • teknik
  • ekonomi
  • psykologi
  • samhällsvetenskaper
  • hälsovetenskaper
  • farmaci
  • juridik

På Åbo Akademis vägnar framför jag ett varmt tack till alla, såväl privatpersoner som organisationer, som deltog i vår insamling. Via era donationer bidrar ni till att säkra högklassig forskning och utbildning på svenska i Finland.

Mikael Lindfelt,
Rektor för Åbo Akademi

 

Våra donatorer

Aktia Bank Abp
Aktiastiftelsen i Korsholm sr
Aktiastiftelsen i Vasa sr
Algol Ab
Ann-Cathrine Wickman
Anton Westerstråhle
Arto Aaltonen
Atria Oyj
Axel Ståhlström
Barbro Wallendahl
Bengt Kronqvist
Bergsrådet Marcus Wallenbergs stiftelse
Bergsrådinnan Sophie von Julins Stiftelse
Berit Margareta Hanson
Björn Bäckström
Bodil Eriksén-Neuman
Christian Creutz
Christian Niedling
Christoffer Taxell
Oy CYBS Consulting Ab
Darcy Hurford
Ebbe Nyman
Elisabeth Schauman
Elise Kurtén
Erik Engblom
Erik Neuman
Esa Luoto
Finlands Ekonomer rf
Finlands Svenska Andelsförbund rf
Finn Berg
Fredrik Pipping
Greger Haga
Gunilla Norrman-Remy
Gustaf Packaléns Mindefond
Göran Högnäs
Heidi och Joel Nyström med familj
Heikki Böök
Helsingestiftelsen sr
Henrik Nylander
Hidex Oy
Hilkka Roiha-Lindberg
Ingrid Wager
Jaana Simula
Jacob Storbjörk
Jan Ray
Jan-Peter Söderström
Jens Rosendal
Johan Kronberg
Johanna Björkell
Jörgen Rosenqvist
Kai Kulmala
Kaj Häggman
Kerstin Berg
Kerstin Jansson
Kerstin Löfström
Kerstin Nordman Lunde
Kurt Löfström
Kurt-Erik och Christina Långbacka
KWH-koncernen Ab
Lars Hassel
Lars-Ove Backman
Leif och Anne Frilund
Lennart Laurén
Liikesivistysrahaston Kannatusyhdistys ry
Linda Bäckman
Linnea Andersson
Linus Silvander
LokalTapiola Sydkustens Ömsesidigt Försäkringsbolag
LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolag
Lucas Mattsson
Maj-Lis och Stig Stendahl
Marina Hindström
Martin Holmberg
Mathias Karlå
Medelvägens stiftelse sr
Metsä Group
Mikael Höysti
Neste Oyj
Nils-Erik Wikman
OP Andelslag
OP Gruppens Forskningsstiftelse sr
Osuustoimintakeskus Pellervo ry
Ove Pettersson
Oy Barken Ab
PerkinElmer (Wallac)
PricewaterhouseCoopers Oy
Päivikki Engblom
Ralf Sjöblom
Rasmus Lindqvist
Rurik Ahlberg
Sabina Eerola
Sakari Suominen
Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse sr
Sigrid Jusélius Stiftelse sr
Sofia Blomqvist
Stefan Räinä
Stefan Wallin
Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne sr
Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet sr
Stiftelsen Finlandssvenska Jordfonden sr
Stiftelsen för Handelsutbildning i Åbo sr
Stiftelsen Martha och Albin Löfgrens kulturfond sr
Susan Sundback
Sven-Erik Hansén
Svenska Folkskolans Vänner rf
Svenska kulturfonden
Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland
Tage Neuman
Tapio Salmi
Tauri Suviranta
Tekniikan Akateemiset ry
Tekniska Föreningens i Finland stiftelse sr
Teknologiindustrin rf
Thomas Aminoff
Thorbjörn Andersson
Timo Ketonen
Tom Björkroth
Varuboden-Osla Handelslag
Vaula Meisalmi
Walki Oy
Wiklöf Holding Ab
William Thurings stiftelse
Åbonejdens Andelsbank
Ålandsbanken
Ångfartygs Aktiebolaget Alfa (Lundqvist Rederierna)
Österbottens handelskammare
Östnylands Andelsbank

10 donatorer önskar vara anonyma

Uppdaterad 6.7.2022