Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Neste ger utbildningsområdet teknik vid Åbo Akademi stordonation

Donationen om 250 000 euro riktas till utbildningsområdet teknik vid Åbo Akademi för att stödja forskningen och utbildning samt för att ytterligare stärka samarbetet mellan industrin och det vetenskapliga samfundet.

Avgörande kriterier för hur Neste riktar sina donationer till universiteten är omfattningen av samarbetet och gemensamma strategiska projekt, men också andelen utexaminerade från universiteten som företaget rekryterar.

– Samarbetet mellan Åbo Akademi och Neste handlar om att stärka hållbarhetsdrivna tillväxtområden såsom exempelvis biobränslen, koldioxidsnåla lösningar och cirkulär ekonomi. Den här donationen hjälper oss att även i framtiden förse fältet med kompetent arbetskraft och stärka vår konkurrenskraft inom forskning och utbildning i kemi- och processteknik, säger Patrik Henelius, dekan vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi.

Neste och Åbo Akademi ingick 2019 ett strategiskt forskningsavtal och har sedan länge ett aktivt forskningssamarbete som fokuserar på framställning av biobränslen ock kemisk katalys.

– Nestes framgång baserar sig på innovationer, djärvhet och på långsiktig forsknings- och utvecklingsverksamhet. I vårt samarbete med Åbo Akademi kombinerar vi ledande industriell expertis med forskning på hög nivå för att hitta lösningar på globala utmaningar som gynnar samhället. Med vår donation vill vi också visa vår uppskattning för att universitetet tillhandahåller högkvalitativ utbildning som är tillgänglig för alla och att det på så sätt säkerställer tillgången till kunniga experter även framöver, säger Lars Peter Lindfors, Senior Vice President, Innovation, Neste.

Donationen är den största enskilda företagsdonationen som hittills riktats till Åbo Akademi inom ramarna för den statliga motfinansieringskampanjen som på går till slutet av juni 2022.

– Samarbetet mellan Åbo Akademi och Neste omfattar utöver forskningsprojekt, också utbildningssamarbeten i form av praktik och examensarbeten för våra studerande som i många fall även jobbar vidare som anställda hos Neste. Vi är tacksamma över det värdefulla samarbetet vi har och gläder oss över donationen, säger Mikael Lindfelt, tf. rektor vid Åbo Akademi.

Mera Information:
Patrik Henelius, dekan vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi.
Telefon: 02 2154135
E-post: Patrik.Henelius@åbo.fi