Kirjoita tähän hakemasi!

Lehdistötiedote

Lehdistötiedote

Nesteeltä suuri lahjoitus Åbo Akademin teknillistieteelliselle koulutusalalle

Neste lahjoittaa Åbo Akademin teknillistieteelliselle koulutusalalle 250 000 euroa tutkimuksen ja koulutuksen tukemiseen. Samalla vahvistetaan edelleen teollisuuden ja tiedeyhteisön yhteistyötä.

Neste ratkaisee korkeakouluille myöntämänsä lahjoitukset ennen kaikkea yhteistyön laajuuden ja yhteisten strategisten hankkeiden perusteella, mutta myös sen mukaan, minkä verran korkeakoulusta valmistuneista yritys rekrytoi.

– Åbo Akademin ja Nesteen yhteistyöllä halutaan vahvistaa kestävyyttä ja vastuullisuutta painottavia kasvualueita, kuten biopolttoaineita, vähähiilidioksidisia ratkaisuja sekä kiertotaloutta. Tämä lahjoitus auttaa meitä tuottamaan osaavaa työvoimaa teollisuuden tarpeisiin ja vahvistaa omaa kilpailukykyämme kemian- ja prosessitekniikan tutkimuksen ja koulutuksen parissa, sanoo Åbo Akademin luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnan dekaani Patrik Henelius.

Neste ja Åbo Akademi solmivat vuonna 2019 strategista yhteistyötä koskevan sopimuksen ja ovat jo pitkään tehneet aktiivista tutkimusyhteistyötä, jossa keskitytään biopolttoaineiden valmistukseen ja kemialliseen katalyysiin.

– Nesteen menestys perustuu innovaatioille, rohkeudelle ja pitkäkestoiselle tutkimus- ja kehitystyölle. Yhteistyössämme Åbo Akademin kanssa yhdistyvät johtava teollinen asiantuntemus ja korkeatasoinen tutkimus, joiden avulla pyritään löytämään yhteiskuntaa hyödyttäviä ratkaisuja globaaleihin haasteisiin. Lahjoituksella haluamme myös osoittaa arvostustamme korkeakoulun tarjoamalle, kaikkien ulottuvilla olevalle laadukkaalle koulutukselle, jonka ansiosta meillä on myös tulevaisuudessa käytettävissä osaavia asiantuntijoita, sanoo Lars Peter Lindfors, Senior Vice President, Innovation, Nesteeltä.

Lahjoitus on toistaiseksi suurin yksittäisen yrityksen myöntämä lahjoitus, joka on osoitettu Åbo Akademille valtion vastinrahaohjelman puitteissa. Ohjelma jatkuu kesäkuun 2022 loppuun asti.

– Åbo Akademin ja Nesteen yhteistyö käsittää tutkimushankkeiden lisäksi myös koulutusyhteistyötä, sillä opiskelijamme voivat suorittaa työharjoitteluja ja tehdä lopputyönsä Nesteellä. Moni jatkaa myös valmistumisensa jälkeen Nesteen palveluksessa. Olemme kiitollisia arvokkaasta yhteistyöstä ja erittäin iloisia saamastamme lahjoituksesta, sanoo Mikael Lindfelt, Åbo Akademin vt. rehtori.

Lisätietoja:
Patrik Henelius, luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnan dekaani
Puhelin: 02 215 4135
Sähköposti: Patrik.Henelius@abo.fi