Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Strategiskt samarbete mellan Åbo Akademi och Neste

Åbo Akademi och Neste har tecknat en avsiktsförklaring om strategiskt samarbete. Syftet med samarbetet är att stärka båda parters konkurrenskraft, liksom den finländska kemiindustrins kompetens inom bland annat kemiteknik, processteknik, bio- och cirkulär ekonomi.

– Neste är en av framgångssagorna inom finländsk industri, i dag särskilt inom biobränslebranschen. Åbo Akademi har också ett starkt forskningskunnande inom bioenergi, biobränslen och förädling av biomassa. Vi har redan länge samarbetat med Neste, men i och med det här strategiska samarbetet och den nya forskningsportföljen öppnas dörrar till nya och mer långsiktiga satsningar som vi tror kommer att gynna båda parter, säger Åbo Akademis rektor Mikko Hupa.

– Vi är väldigt glada över samarbetet med Åbo Akademi. Vi är övertygade om att våra gemensamma innovativa projekt kommer att förbättra den finländska kemiindustrins konkurrenskraft. Finlands kompetens inom den kemiska industrin är av världsklass, och jag tror att vi tillsammans med Åbo Akademi kommer att kunna utnyttja våra styrkor på ett nytt och innovativt sätt, säger Lars Peter Lindfors, teknologidirektör vid Neste.