Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Ny webbinarserie om morgondagens hållbara teknologier

Missade du webbinariet? Klicka här här för att se en inspelning!

Högskolorna i Åbo ordnar under hösten en gemensam webbinarserie med fokus på teknologi och hållbar utveckling.

Aboa Tech Talks kommer att belysa ny teknologi och innovativ teknologisk forskning som kan erbjuda lösningar på vår tids komplexa globala utmaningar.

– Forskning och innovationer inom områden som ren energi, hållbar kemiteknik, förnybara material, bioekonomi och cirkulär ekonomi är absolut nödvändiga för att vi ska kunna gå mot en klimatvänligare, hållbarare framtid. Det här är frågor vi vill lyfta fram i Aboa Tech Talks, säger Johan Bobacka, professor i analytisk kemi vid Åbo Akademi.

Höstens första Aboa Tech Talks äger rum den 14 oktober 2021 kl. 9.00. Huvudtalare är Lars Peter Lindfors, innovationsdirektör vid Neste som talar om innovationer som varit avgörande för att uppnå hållbara tekniska lösningar vid Neste.

Webbinariet är kostnadsfritt och öppet för alla intresserade, inklusive representanter för näringsliv, myndigheter, tredje sektorn, forskare och studerande. Webbinariet hålls på engelska. Delta här.

Program:

Aboa Tech Talks 14.10.2021 kl. 9.00–10.30

Välkommen och introduktion, Johan Bobacka professor i analytisk kemi vid Åbo Akademi

Tillväxt genom innovation – case Neste, Lars Peter Lindfors, innovationsdirektör, Neste

Verksamhet med fokus på hållbar teknologi vid högskolorna i Åbo:

  • Åbo universitet, Jaakko Järvi, dekan
  • Åbo Akademi, Patrik Henelius, dekan
  • Åbo yrkeshögskola, Juha Kontio, utbildningsdirektör
  • Yrkeshögskolan Novia, Mirva Salokorpi, forskningsledare