Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Tekniska utbildningsområdet vid Åbo Akademi får donation av TEK

Teknikens akademiker TEK donerar 30 000 euro till Åbo Akademi.

Donationen sker inom ramen för statens motfinansieringskampanj, vilket innebär att staten bidrar med ett visst belopp för varje euro i privata donationer som universiteten mottar under kampanjen som pågår till 2022.

Donationen är en del av TEK:s 125-årsjumbileum då förbundet donerar totalt 1,25 miljon euro till de finländska universiteten som bedriver forskning och undervisning inom teknik- och naturvetenskaper.

De insamlade medlen gynnar undervisningen och forskningen vid Åbo Akademi.

– Vi är mycket tacksamma för donationen som stärker Åbo Akademis ansträngningar för att finna tekniska lösningar som kan hejda den pågående klimatförändringen och bidra till en ren miljö och ett hållbart samhälle, säger Patrik Henelius, dekan vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik.

Profileringsområdet Teknologier för en hållbar framtid är en av Åbo Akademis tyngdpunktsområden inom forskningen.