Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

ÅA-studenter samarbetade med Bayer kring innovationsprocesser

Den här våren har en grupp studerande vid Handelshögskolan vid Åbo Akademi samarbetat med Bayer Finland inom en fördjupad kurs i internationell marknadsföring.

Studenterna fick i uppgift att ta fram idéer för hur Bayer kunde utveckla sin interna innovationshantering.

– Företag har ofta system för att samla idéer av sina anställda. Idéerna går igenom en utvärderingsprocess, vissa samlas i en idébank, andra går vidare till implementering och kan i slutändan generera nån typ av effekt som snabbare eller effektivare processer. Här erbjöd Bayer våra studenter möjligheten att ge sin syn på företagets innovationshantering, berättar Anna-Greta Nyström, forskningsledare i internationell marknadsföring vid handelshögskolan.

Studenterna gjorde ett studiebesök på Bayers produktionsanläggning i Åbo. De bekantade sig med forskning och teori kring innovationshantering och studerade hur andra företag jobbar med innovationer. Därefter fick studenterna i smågrupper ta ställning till en rad frågor gällande Bayers processer för innovationshantering, och sammanställde videopresentationer där de pitchade sina idéer för Bayers representanter.

– När vi jobbar med riktiga case, riktiga problem hjälper det oss att bättre förstå och reflektera över hur en teori fungerar i praktiken, säger Andreas Segercrantz som är ekonomstuderande och en av kursdeltagarna.

Jonathan Grönholm, Maisa Niemi, Andreas Segercrantz.
Jonathan Grönholm (fr.v.), Maisa Niemi och Andreas Segercrantz är ekonomstuderande vid vid Handelshögskolan vid Åbo Akademi. De fick pitcha sina idéer kring intern innovationshantering för Bayer.

– Den här kombinationen av teori och praktik stöder formandet av det vi kallar arbetslivkompetens. Därför är den här typen av samarbeten också så viktiga för oss, de ger våra studerande bättre förutsättningar att stiga in i arbetslivet. Samtidigt är det också en möjlighet för företagen att marknadsföra sig lite gentemot våra studerande och för våra studerande att visa vad de kan, framhåller Anna-Greta Nyström.

Åbo Akademi och Bayer Finland ingick i fjol ett avtal om strategiskt partnerskap. Målet är att stärka det långsiktiga forskningssamarbetet mellan Bayer och Åbo Akademi och att främja arbetslivsrelevansen i utbildningarna.